De Onderwijsassistent

Functies van een onderwijsassistent

Op deze pagina vind je een beschrijving van de functies die een onderwijsassistent heeft. Daarnaast staat er op deze pagina een overzicht van de competenties waar een onderwijsassistent aan dient te voldoen en vind je het antwoord op de vraag waar een onderwijsassistent werkzaam kan zijn.

De functie van een onderwijsassistent is het ondersteunen van een leraar. Doordat de klassen in het onderwijs steeds groter worden, is het moeilijker voor leerkrachten om alle kinderen de aandacht te geven.

Een onderwijsassistent kan taken overnemen van de leerkracht en meer aandacht geven aan de leerlingen. Je mag als onderwijsassistent niet alleen voor de klas staan om les te geven en je valt onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht die hier wel toe bevoegd is.

In het kort gezegd heeft een onderwijsassistent de volgende taken:

1. Het ondersteunen en begeleiden van leerlingen

2. Het assisteren van de leerkracht

3. Het uitvoeren van administratieve en verzorgende taken

4. Het assisteren bij buitenschoolse activiteiten

 

Het ondersteunen en begeleiden van leerlingen

De onderwijsassistent:

– Kan kinderen met een achterstand in het leerproces extra begeleiding bieden bij onder andere het leren van lezen, schrijven en rekenen.

– Probeert kinderen te stimuleren om goed te luisteren en om de lesstof op te nemen.

– Helpt de kinderen bij het verkleden voor de gymles.

– Houdt tijdens de pauzes toezicht.

– Zet zich in om de sociale vaardigheden van leerlingen te verbeteren.

– Begeleidt de leerlingen bij hun huiswerk.

 

Het assisteren van de leerkracht

De onderwijsassistent:

– Zet het lesmateriaal klaar.

– Controleert het lesmateriaal.

– Ondersteunt de leerkracht met het samenstellen van het lesmateriaal.

– Ziet erop toe dat alle leerlingen tijdens de les goed opletten en meedoen.

– Zal als hij/zij een probleem bij een leerling signaleert dit met

de leerkracht bespreken.

 

Administratieve en verzorgende taken

De onderwijsassistent:

– Houdt de leerlingenadministratie bij.

– Ruimt het klaslokaal op.

– Helpt bij het inrichten van het klaslokaal.

 

Begeleiden bij buitenschoolse activiteiten

De onderwijsassistent:

– Begeleidt de leerlingen tijdens schoolreisjes.

– Begeleidt de leerlingen tijdens vieringen zoals sinterklaas en kerst.

– Begeleidt de leerlingen tijdens sportdagen.

– Begeleidt de leerlingen tijdens excursies naar musea.

– Helpt de leerkracht tijdens ouderavonden.

 

Competenties als onderwijsassistent

Om een goede onderwijsassistent te kunnen zijn dien je te beschikken over de volgende competenties:

– Het goed kunnen organiseren van zaken.

– Het bezitten van communicatieve vaardigheden.

– Het kunnen overbrengen van kennis.

– Het goed kunnen samenwerken met leraren en andere collega’s.

– Het beschikken over een empatisch vermogen.

– Het flexibel kunnen omgaan met omstandigheden.

 

Waar is een onderwijsassistent werkzaam?

Een onderwijsassistent kan werkzaam zijn op verschillende onderwijsinstellingen, zoals:

– Basisschool

– Middelbare school

– MBO

– Onderwijs voor volwassenenHelp ons up-to-date te blijven

Heb jij aanvullende informatie, tips of correcties op de bovenstaande informatie? Laat het ons weten! Contact pagina -->