De Lerarenondersteuner

De functie van lerarenondersteuner

Naast onderwijsassistent, klassenassistent en technisch onderwijsassistent is het ook mogelijk om lerarenondersteuner te worden.

Op deze pagina staat veel informatie over de functie lerarenondersteuner en vind je antwoord op de volgende vragen:

–       Wat is het verschil tussen een onderwijsassistent en een lerarenondersteuner?

–       Wat zijn de taken van een lerarenondersteuner?

–       Wat zijn belangrijke vaardigheden die een lerarenondersteuner moet beheersen?

–       Welke opleiding heb je nodig om lerarenondersteuner te worden?

–       Hoeveel kan je verdienen als lerarenondersteuner?

 

Wat zijn de taken van een lerarenondersteuner?

Een lerarenondersteuner kan je zien als een beroep dat tussen een onderwijsassistent en een leraar in zit.

Het belangrijkste verschil tussen een onderwijsassistent en een leraarondersteuner is dat een leraarondersteuner zelfstandig taken mag uitvoeren, zoals lesgeven en toetsen nakijken. Dit mag een onderwijsassistent niet.

Hieronder staat een overzicht van mogelijke taken van een lerarenondersteuner:

–       Het nakijken van proefwerken.

–       Samen met de leraar gesprekken voeren met de ouders van de leerlingen tijdens ouderavonden.

–       Voorstellen doen om nieuw lesmateriaal te gebruiken.

–       Voortgang van leerlingen bijhouden.

–       Het signaleren van problemen bij leerlingen.

–       Het voorbereiden van buitenschoolse activiteiten.

–       Leerlingen ondersteunen en zaken uitleggen als ze vragen hebben bij de behandeling van de leerstof.

–       Bespreekt de voortgang en de eventuele problemen bij leerlingen met de leraar.

–       Lessen geven die routinematig zijn. De leraar is hierbij wel aanwezig in de klas.

–       Het voorbereiden van de lessen.

Wel moet hierbij gezegd worden dat de eindverantwoordelijkheid bij de leraar ligt en niet bij de lerarenondersteuner.

 

Welke competenties zijn belangrijk als lerarenondersteuner?

De belangrijkste vaardigheden zijn:

–       Sociale vaardigheden.

–       Planmatig werken.

–       Het beheersen en het kunnen overbrengen van de lesstof.

–       Het beheersen van Informatie Communicatie Technologieën.

–       Mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands.

 

Welke opleiding heb je nodig om lerarenondersteuner te worden?

Als je als lerarenondersteuner aan de slag wilt, dan moet je in het bezit zijn van een Associate degree (Ad). Dit diploma kan je behalen door een tweejarige bachelor opleiding (HBO-niveau) tot lerarenondersteuner te volgen.

De opleiding Associate degree Lerarenondersteuner kan je onder andere volgen bij:

–       De hogeschool van Rotterdam

–       De hogeschool van Amsterdam

–       InHolland

 

Welke vooropleiding heb je nodig?

–       MBO niveau 4

–       HAVO

–       VWO

Indien je niet één van de bovenstaande vooropleidingen succesvol hebt afgerond, kan je bij een aantal onderwijsinstellingen een voorbereidende cursus volgen.

 

Doorstuderen na het behalen van een Associate degree

Na het succesvol afronden van de opleiding Associate degree lerarenondersteuner, kan je meestal instromen in het derde jaar van een HBO opleiding tot leraar.

 

Wat is het salaris van een lerarenondersteuner?

Het minimale salaris van een lerarenondersteuner is € 1.674,- bruto en het maximale salaris is € 2.560,- bruto.

 



Help ons up-to-date te blijven

Heb jij aanvullende informatie, tips of correcties op de bovenstaande informatie? Laat het ons weten! Contact pagina -->