De Klassenassistent

Functies van een klassenassistent

Op deze pagina staat een functiebeschrijving van een klassenassistent. Daarnaast vind je op deze pagina wat het verschil is tussen een onderwijsassistent en een klassenassistent.

Wat is het verschil tussen een onderwijsassistent en een klassenassistent?

Over het algemeen kan gesteld worden dat een onderwijsassistent actief is in het reguliere onderwijs en dat een klassenassistent actief is in het speciale basisonderwijs.

Daarnaast mag een onderwijsassistent de leerkracht van alle groepen in het basisonderwijs (groep één tot en met groep acht) assisteren en een klassenassistent biedt alleen assistentie aan leerlingen van groep één t/m groep vier.

 

Wat is speciaal onderwijs?

Dit is het onderwijs aan leerlingen die meer zorg nodig hebben dan andere leerlingen, vanwege een bepaalde stoornis, een gedragsprobleem of een handicap.

Functiebeschrijving

De functie klassenassistent is onderverdeeld over 2 niveaus:

  1. Klassenassistent op niveau 3

Een klassenassistent op dit niveau mag alleen verzorgende taken vervullen.

  1. Klassenassistent op niveau 4

Een klassenassistent op dit niveau heeft niet alleen verzorgende taken, maar mag ook routinematige onderwijsinhoudelijke taken verrichten.

 

Klassenassistent op niveau 3

Hieronder volgt een opsomming van een aantal taken die een klassenassistent op niveau 3 mag uitvoeren.

– Het ondersteunen bij het leren van speciale oefeningen. Deze oefeningen zijn afhankelijk van de handicap van de leerling.

– Het bijstaan van leerlingen bij een bezoek aan de dokter tijdens school.

– Het bijwonen van overleggen over leerlingen.

– Het helpen bij het opzetten en aanzetten van video apparatuur of andere apparaten.

– Het ondersteunen van leerlingen bij het nemen van medicijnen.

– Het helpen van leerlingen bij hun hygiënische verzorging, zoals tanden poetsen en handen wassen.

 

Klassenassistent op niveau 4

Hieronder volgt een opsomming van een aantal taken die een klassenassistent op niveau 4 mag uitvoeren.

– Het signaleren van eventuele problemen of achterstanden bij leerlingen en dit met de leerkracht bespreken.

– De ontwikkeling van leerlingen samen met de leerkracht peilen.

– Toezicht houden tijdens de pauzes.

– Het ondersteunen van de leerkracht bij het maken van lesmateriaal.

– Het lesmateriaal klaarzetten.

– Het bijwonen van besprekingen over leerlingen.

– Het begeleiden en meehelpen in de organisatie van een schoolreisje.

– Het helpen van leerlingen bij het omkleden en het vastmaken van hun veters.

– Het motiveren van leerlingen om zich te concentreren en om zich in te zetten om de lesstof op te nemen.

– Het ondersteunen van leerlingen bij het doen van oefeningen die onderdeel zijn van een therapie.

– Het installeren van ondersteunende apparaten voor leerlingen met een handicap.

– Het ondersteunen van de leerkracht bij het trachten om het zelfbeeld van leerlingen te verbeteren.

– Het ondersteunen van de leerkracht bij het verbeteren van bepaalde vaardigheden van leerlingen die nodig zijn in het dagelijkse leven.

– Het begeleiden van leerlingen in het uitvoeren van opdrachten die de leerkracht heeft gegeven.

Verantwoordelijkheid

Belangrijk is om te benadrukken dat deze functies, zowel op niveau 3 als niveau 4 worden gedaan onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.Help ons up-to-date te blijven

Heb jij aanvullende informatie, tips of correcties op de bovenstaande informatie? Laat het ons weten! Contact pagina -->