CAO Onderwijsassistent

afspraken over lonen en arbeidsvoorwaarden

Een CAO wordt opgesteld in overleg tussen werkgeversorganisaties en werknemers organisaties. In de CAO staan afspraken over lonen en arbeidsvoorwaarden.

Als je wordt aangenomen bij een onderwijsinstelling is het mogelijk om binnen deze CAO afspraken over de arbeidsvoorwaarden en het salaris te onderhandelen. Bij het onderhandelen is het verstandig om je te verdiepen in de algemene CAO die geldt voor onderwijsassistenten. Onderwijsassistenten vallen onder de CAO voor onderwijs ondersteunend personeel.

Op deze pagina kan je een korte beschrijving vinden van de arbeidsvoorwaarden en de lonen voor onderwijsassistenten.

Je krijgt op deze pagina antwoord op de vragen, zoals:

– Wat is het minimale en maximale maandelijkse salaris?

– Wat voor compensatie krijgt je voor overwerk?

– Wat voor aanvullende arbeidsvoorwaarden bestaan er?

– Heb je een verklaring omtrent gedrag nodig en waar vraag ik die aan?

 

Wat ga je verdienen?

In de CAO is ook het minimum en het maximumsalaris vastgesteld:

–       Het minimale startsalaris € 1.477 bruto per maand

–       Het maximale salaris is € 2.108 bruto per maand

De bovengenoemde bedragen komen uit 2010. Voor een actueel overzicht van de salarissen van een onderwijsassistent wil ik je doorverwijzen naar de website van de Rijksoverheid.

 

Krijg je ook een vergoeding voor overwerk?

Als je als onderwijsassistent moet of wilt overwerken, dan krijg je hier een extra compensatie voor:

–       Verlofuren:

Je kan voor de extra tijd die je hebt overgewerkt verlof opnemen.

–       Financiële compensatie

Naast verlofuren ontvang je een bepaald percentage over je uurloon als financiële compensatie. Deze percentage verschillen per dag (weekend of doordeweeks) en tijdstip (’s nachts of overdag).

 

Wat voor aanvullende arbeidsvoorwaarden bestaan er?

Naast het salaris worden in de CAO voor onderwijsassistenten ook aanvullende arbeidsvoorwaarden vastgesteld, zoals:

–       Pensioen

–       Uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

–       Uitkering bij werkloosheid

–       Mogelijkheden tot bijscholing

–       De mogelijkheden om thuis te werken

–       De mogelijkheden om parttime te werken

–       Uitkeringen en tegemoetkomingen, zoals een eindejaarsuitkering en een levensloopbijdrage.

Voor een overzicht van de actuele arbeidsvoorwaarden van een onderwijsassistent wil ik je doorverwijzen naar de website van de Rijksoverheid.


Heb je een Verklaring omtrent gedrag nodig?

Voordat je aan het werk kan als onderwijsassistent bij een onderwijsinstelling is het verplicht om een verklaring omtrent gedrag te laten zien. Hieruit moet blijken dat er geen belemmeringen zijn om deze functie uit te oefenen. Een Verklaring omtrent gedrag kan je aanvragen bij het Ministerie van Justitie.

 Help ons up-to-date te blijven

Heb jij aanvullende informatie, tips of correcties op de bovenstaande informatie? Laat het ons weten! Contact pagina -->